Дейности


"Мирамар БГ" ЕООД извършва комплексни услуги по поддръжка на дървесна растителност в градска среда


 • Кастрене
 • Рязане на дървета
 • Аварийни резитби
 • Фрезоване и изкореняване на дънери
 • Засаждане и преместване на средно и едро размерна растителност
 • Разчистване на терени от самонастанила се растителност
 • Извозване на растителни отпадъци до сметище (СПТО „Хан Богров")
 • Доставка на плодна пръст и компост
 • Поливане

Кастрене

 • - Повдигане на короната
 • - Оформяне на короната
 • - Почистване на сухи клони
 • - Просветляване
 • - Кастрене на глава (основна резитба)

Рязане на дървета

Мирамар БГ водеща фирма в поддръжката на едрогабаритна растителност. Притeжаваме многобройна и разнообразна техника, което ни позволява да оперираме в специфичните условия на градската среда. Рязането на високи и опасни дървета изисква сериозна подготовка. Това включва: издаване на разрешително, рязане, разтупване, раздробяване, извозване и почистване на района. Все по-често се налага рязане в централната част на града, което е свързано с допълнително издаване на разрешителни, а понякога – затваряне на по-малки улици, прекъсване на ел.захранване или разкачване на ел.мрежа. Всички тези мерки се предприемат с цел повишаване на безопасността. Разполагаме с 8 броя Автовишки, камион с кран и грайфер, Дробилна машина, Тарфор, лебедки, резачки и др. лека техника.

Аварийни резитби

Фрезоване и изкореняване на дънери

Засаждане и преместване на средно и едро размерна растителност

Разчистване на терени от самонастанила се растителност

Извозване на растителни отпадъци до сметище (СПТО „Хан Богров")

Доставка на плодна пръст и компост

Поливане

Машините и техните оператори са лицензирани за дейностите, които извършват.
Резачите разполагат със Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези.


УСЛУГИ С АВТОВИШКИ


"Мирамар БГ" ЕООД извършва услуги с автовишки до 28 м височина.
Наемането се извършва по предварителна заявка.
Машините и техните оператори са лицензирани за дейностите, които извършват.
Операторите на автовишки разполагат със Свидетелства за професионална квалификация и Свидетелства за допълнителна квалификация – Машинисти на подвижни работни площадки и кранове.


ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО


От 2018 г."Мирамар БГ" ЕООД развива нова дейност: изработка на изделия от дърво.
Miramar Woodworking е фирма изработваща декоративни елементи от бутиково дърво.